Bilde av fellessang i kirke

Fellesskap på tvers av kirkelig tilhørighet

«Det er mye flott å se tilbake på, men det jeg savner mest av alt er alle arrangementene og fellesskapet jeg fikk være en del av. I KABB var det kristne fra alle sammenhenger, noe som var berikende og trosstyrkende. Vi hadde ikke fokus på det som var forskjellig. Vi bare var forskjellige. Men vi konsentrerte oss om det vi er felles om. Og det er ganske mye.»

Utsagnet er hentet fra en samtale jeg hadde med Kjell Egeland, tidligere generalsekretær i KABB, den våren jeg startet i KABB for over 10 år siden. Og jeg kjenner meg godt igjen i beskrivelsen. I KABB forsøker vi også å få talere fra ulike sammenhenger til våre stevner, vi har aktive medlemmer i KABB som tilhører mange ulike kristne menigheter og organisasjoner og ulike stemmer og stemninger slipper frem til overflaten.

Generalsekretær Ingvar Nevland

Generalsekretær Ingvar Nevland

Det finnes mange skillelinjer i norsk kristenliv. Noen av skillelinjene kommer av ulik teologisk forståelse og praksis, andre av historiske årsaker. I KABB skaper vi et fellesskap på tvers av disse linjene. Vi holder fast på kjernen som forener oss i Kristus og så legger vi vekt på å møte hverandre – ansikt til ansikt. Vi møter blikkene til hverandre (det merkes selv om man ikke ser) og et dypere felleskap får vokse frem.

Slik får også vi oppleve at «Guds menighet er jordens største under». Dette gjør at KABB blir et økumenisk fellesskap som er et godt sted å være. Det er ikke slik at vi gjør noe spesielt for å få det til. Fellesskapet vokser frem der mennesker møtes og deler troen på Jesus Kristus. «Vi er jo nesten som en familie», var det en som oppsummerte etter et arrangement for et par år siden.

Vår visjon er at KABB i større grad kan bidra til at syns- og lesehemmede fra hele kristen-Norge får lydbøker, tidsskrifter og andre tjenester som er tilrettelagt deres behov. Vi drømmer om at vi i større grad kan bidra til at ulike organisasjoner, kirker og menigheter kan få økt kompetanse om hvordan vi sammen best mulig kan inkludere flere syns- og lesehemmede i lokale fellesskap.

Levende fellesskap som ønsker å søke Kristus sammen og har plass til alle. Og når vi møtes i arrangementer i KABBs regi innimellom, kan vi kjenne varmen av et dypt fellesskap på tvers av kirkelig tilhørighet.