Oppføringer av Kari Undeland

Myten om det normale

Til tross for avanserte og teknologiske nyvinninger mislykkes den vestlige medisinske modellen med å behandle hele mennesket. Maté ønsker ikke å ugyldiggjøre medisinens udiskutable fremskritt, men har til hensikt å bidra med et nytt perspektiv: Et syn på normalitet som understøtter det beste i oss.

Årsmøte i Agder

Det er årsmøtetid og her finner du innkalling til årsmøtet i Agder. Under ligger også årsmelding og to utkast til vedtekter. Velkommen på årsmøte!

Punkt og prakt

– Det er ikke jeg som har gjort mye for punktskriften, det er punktskriften som har gjort mye for meg, sa Otto Prytz (80) da han ble overrasket med Norges første punktskriftpris fra Norges Blindeforbund. 

Ett land to folk

Ett land, to folk er en enkel, historisk og journalistisk innføring i konflikten mellom Israel og Palestina. Hvordan kom det til at millioner av jøder fra hele verden flyttet til et lite landområde i hjertet av Midtøsten, og hva skjedde med folket som allerede bodde i området?