Blind konfirmasjonstid

- Jeg fikk til slutt en som tok litt ekstra vare på meg i koret, og det reddet konfirmasjonstiden min.
Olav Uglem i undervisnings situasjon

Olav Uglem – Grunntankene i Apostlenes gjerninger. 4 foredrag

Olav Uglem (1919-1999) var teolog og lærer på Norsk Luthersk…

Retreat – et pusterom

- Vi ønsker å gi en god ramme for det enkelte menneskes vandring med Gud, sier Toril Slåttsveen Asp.
Prest Sunniva Gylver

Hvem er annerledes?

- Noen typer annerledeshet betraktes som stigmatiserende, mens andre typer annerledeshet blir sett på som noe som gir status. Mennesker med funksjonsnedsettelser er ikke mer annerledes, det er bare mer synlig.
Prest Sunniva Gylver

Sunniva Gylver om annerledeshet

Sunniva Gylver (50) er prest i Fagerborg menighet i Oslo. Hun…
Storaas ved Kongsberg

Inspirerende storfamiliesamling

KABBs storfamiliesamling på Storaas utenfor Kongsberg samlet 70 mennesker. Tanken med et slikt arrangement er å skape en møteplass der synshemmede sammen med sine familier kan få felles opplevelser i en godt tilrettelagt ramme.

KABB mottar støtte fra ExtraStiftelsen

ExtraStiftelsen mottar hvert år litt over seks prosent av overskuddet…
Biskop Erling Utnem

Bibeltime av Biskop Erling Utnem

Erling Utnem (1920-2006) var biskop i Agder bispedømme 1973-1983.…