Inspirerende storfamiliesamling

KABBs storfamiliesamling på Storaas utenfor Kongsberg samlet 70 mennesker. Tanken med et slikt arrangement er å skape en god møteplass der synshemmede sammen med sine familier kan få felles opplevelser i en godt tilrettelagt ramme.

I år hadde KABB lagt vekt på å bruke ressurser fra egne rekker. Det betydde at foredrag, seminarer, konserter, bibeltime og gudstjeneste ble holdt av personer med tilknytning til organisasjonen. Programmet bestod i en god blanding av undervisning, intervjuer og musikkinnslag. For mange ble kirkekonserten lørdag kveld et høydepunkt. Da ønsket KABB velkommen til en åpen forestilling i Jondalen kirke. Lina Sandell – et liv med Jesus, var en fortelling om hennes liv i ord og toner. Solister var Kathrine og John André Lium-Netland fra Sarpsborg og Kurt Ove Mæland fra Bergen. I tillegg fremstilte Milla Halvorsen og Ester Einarsen Lina som ungdom og Joel Halvorsen spilte fiolin. Flere musikere var involvert og  kirken var helt fullsatt. Hege Finnset Eidseter gjorde en imponerende innsats som Lina Sandell og Eirik Skåden og Frank Tangen var fortellere.

Barna på kirketrappen

Ester Einarsen, Joel Halvorsen og Milla Halvorsen

Kurt Ove Mæland

Kurt Ove Mæland spilte «Blott en dag»

 

Lina Sandell-forestilling i Jondalen kirke.

Hege Finnset Eidseter som Lina Sandell, Erik Skåder og Frank Tangen som fortellere og Kurt Ove Mæland som solist i Jondalen kirke.

 

Kor bestående av KABB-medlemmer

KABB-koret

Heddal stavkirke

Soveig Skjærstad utenfor Heddal stavkirke.

Reisefølget fikk også med seg en spennende tur til Heddal stavkirke ved Notodden og omvisning på Heddal bygdetun.

-Dette ble en helg vi er svært takknemlige for, og for meg ble nok høydepunktet Lina Sandell-forestillingen konkluderte styreleder Magne Bjørndal.