Bilde av fellessang i kirke

Kirken har ikke rett til å ekskludere

I kirken handler det om å ikke ekskludere noen av Guds barn.

Når vi omtaler funksjonshemmede som «de sårbare», styrker vi vrangforestillingen om at mennesker uten funksjonshemninger er sterke og klarer seg selv.

Dette er et av hovedpunktene i erklæringen «The gift of being», som sentralkomiteen i Kirkenes Verdensråd (KV) vedtok på sitt møte i Trondheim i juni 2016

I forkant av diskusjonen i sentralkomiteen ble det omfattende dokumentet drøftet i et møte mellom det norske rådet («ROLF») og den internasjonale komiteen for inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser, EDAN.

– Også mennesker med en kropp som kan synes svak, er umistelige, sier Dr. Samuel Kabue som leder EDAN-arbeidet i KVs sekretariat.

Inkludering en selvfølge

Kabue sier dette til nettstedet kirken.no om bakgrunnen for det nye prinsippdokumentet «The Gift of Being»:
– I utgangspunktet er alle mennesker skapt i Guds bilde. Våre liv, i enhver form, har samme verdi. Selv om kroppene er ulike, er vi like mye skapt i Guds bilde. Ved at vi er skapt er vi også gjenstand for Guds kjærlighet. Og Guds kjærlighet gjør ikke forskjell på folk. Også mennesker med en kropp som kan synes svak, er umistelige, sier Kabue, selv synshemmet pastor.

Han gleder seg over at det ikke lenger er slik at noen utenfra presser kirkene til å arbeide med inkludering av mennesker med funksjonshemninger.

– Nå ser kirkene selv dette som sin oppgave. På kirkelig hold trenger vi ikke å argumentere for å inkludere. Det vi fortsatt trenger, er å argumentere mot tilfeller av ekskludering. EDAN ønsker å hjelpe den økumeniske familien til å se de vanhellige konsekvensene av utestengelse i vårt arbeid og i våre institusjoner.

Viktig for norske funksjonshemmede

KABB har deltatt i arbeidet med erklæringen fra norsk side, og kommunikasjonsrådgiver Frank Tangen deltok i møtet i Trondheim.
– Dersom innholdet i denne erklæringen får fotfeste i norske menigheter og kirkesamfunn, har vi et nytt grunnlag for samarbeidet for å hindre ekskludering av mennesker med funksjonsnedsettelse i norske menigheter, mener han.

Tangen legger vekt på at dokumentet diskuterer viktige spørsmål som kirkens praktisering av menneskeverd og helbredelse. Alle mennesker er skapt i Guds bilde, og har fullverdige liv uavhengig av sårbarhet og ulik funksjonsevne.
– Dokumentet legger vekt på Det Nye Testamentes bilde av kirken som Kristi kropp, der alle lemmer har like stor betydning. I lys av dette er alle mennesker i utgangspunktet inkludert av Kristus, og kirken har ingen rett til å ekskludere noen. Dette er et viktig perspektiv på KABBs arbeid for å påvirke norske menigheter, og et grunnlag for såkalte funksjonshemmedes forståelse av seg selv i møte med en forkynnelse som hevder vellykkethet etter menneskelige mål som ideal for kristne.
I «The Gift of Being» drøftes også utfordringene fra den raske utviklingen innen medisinsk teknologi, som kunstig befruktning.