Portrett Ranveig Bredesen

Bare barn er barn

Masteroppgave i diakoni av Ranveig Bredesen. 
En analyse av perspektiver på barn og barndom i Den norske kirkes Trosopplæringsplan.

Les masteroppgaven her