KABB spør giverne sine

Anita Sæterøy fra KNIF ringer KABBs givere.

 KABB gjennomfører i disse dager intervjuer via telefon. Det er Anita Sæterøy som gjennomfører samtalene.

Hun er engasjert via Knif – Kristen Norges Interessefellesskap for dette prosjektet. Intensjonen med samtalene er at vi i KABB ønsker å lære mer om hva som er viktig for våre støttespillere, og finne ut hva vi eventuelt bør satse mer på.

Svarene som blir gitt i intervjuene vil ikke bli knyttet mot enkeltpersoners navn, og respondentene vil ikke bli bedt om å gi pengegaver eller lignende.

 

Dersom du har spørsmål om dette er du velkommen til å kontakte generalsekretær Øyvind Woie på telefon 400 20 801 eller e-post oyvind.woie@kabb.no