Kurs på nett

KABB ønsker velkommen til høstens kursmeny. Vi håper du finner noe som passer for deg. Hva med et «løft» for tankegangen, skrivekurs, opplesningskurs eller kurs i mental førstehjelp?

Kursene foregår på nettplattformen Zoom, som mange nå har blitt vant til å bruke. Det er enkelt – men vi stiller selvsagt med hjelp for deg som synes dette er uvant.
For å delta på nettkursene må du melde deg på. Antallet deltakere på hvert kurs er begrenset, men vi forsøker å sette opp nye kurs hvis interessen er stor. Kursene er gratis og går alltid over fire påfølgende tirsdager. Påmelding: Send en e-post til kabb@kabb.no eller ring 69816981.

Et  løft i tankegangen

Dette kurset omhandler grunntankene i løsningsfokusert tilnærming. Når problemene melder seg, vil vi så gjerne vite hva årsaken er. Men kan vårt vitebegjær hindre oss fra å oppdage smarte løsninger? Deltakerne blir kjent med teknikker for å oppdage egne og andres ressurser. Målet er at den enkelte gjennom dette kan møte seg selv og andre på en vennligere, mer reflektert og løsningsrettet måte. Tankegangen hjelper i rollen som fagperson, frivillig, ektefelle og venn.
Kursleder: Kristin Berg. Familieterapeut med lang erfaring i kurs for synshemmede. I tillegg til kurskveldene vil hun tilby individuell veiledning etter behov.
Starter tirsdag 1. september kl. 19. Fire samlinger.

Skrivekurs: fortellingen om ditt liv

Lær å skrive din egen selvbiografi eller kjernefortellinger fra livet ditt – for egen del eller for å formidle til slekt og venner. Kurset tar blant annet for seg hvordan man henter fram minner og reflekterer over dem, skriveteknikk og språk. Deltakerne skriver og diskuterer ett kapittel for hver samling.
Kursledere: Frank Tangen og Kari Undeland.
Starter tirsdag 29. september kl. 19. Fire samlinger.

Å lese dikt – høyt

Praktisk trening og teori om høytlesning. Tips om hvordan synshemmede kan bruke ulike hjelpemidler for å formidle en tekst, trening i å lære utenat. Deltakerne velger og trener på ett dikt i hver samling.
Kursleder: Helga Samset, forteller, forfatter og lydbokinnleser.
Starter tirsdag 27. oktober kl. 19. Fire samlinger.

Psykologisk førstehjelp

Et effektivt ryddesystem når tankene og følelsene floker seg til.
Hvordan vi setter ord på følelser og tanketrøbbel er ofte vanskelig. Da er det lett å bli usikker i rollen som ektefelle, forelder, venn eller kollega. I dette kurset får du lære om teknikker og verktøy som hjelper deg til å hanskes med helt vanlige utfordringer som møter oss alle. Her kombineres praktisk øvelse, faglige smakebiter og kreativitet på en artig måte. «Hjelpehanda» er et kognitivt ryddesystem hvor navngiving av følelser, røde og grønne tanker er noen stikkord for opplegget.
Kursleder: Kristin Berg, Kommunikare kursformidling. Mastergrad som familieterapeut, selv blind og med lang erfaring i kurs for synshemmede. I tillegg til kurskveldene vil hun tilby individuell veiledning etter behov.

Starter tirsdag 24. november kl. 19. Fire samlinger.