Portrettbilde Asbjorn Gabrielsen

Den sykes integritet, verdighet og autonomi i helbredelsespraksis

Master i Praktisk Teologi av Asbjørn Gabrielsen

Hvordan ser en helbredelsesteologi ut som både er bibelsk fundamentert og tar vare på den sykes
integritet, verdighet og autonomi? Og hvordan bør den praktiseres? Disse spørsmålene blir grundig behandlet i Asbjørn Gabrielsens masteroppgave.

Les masteroppgaven her