Sunniva Gylver om annerledeshet
Prest Sunniva Gylver

Sunniva Gylver (50) er prest i Fagerborg menighet i Oslo

Sunniva Gylver (50) er prest i Fagerborg menighet i Oslo. Hun er opptatt av trosdialog mellom personer med ulik religion, og hun involverer seg sterk i miljøspørsmål.  I 2017 ble Gylver utsatt for en livstruende ulykke, her snakker hun om skadene hun fikk, annerledeshet, og tro. Innslaget ble først sendt på KABBmagasinet nummer 6 i 2018.

Produsert av Jon Ivar Dypedal.