Portrettintervju med Tor Spilling

Tor Spilling (91 år) i samtale med Kari Undeland. Tor var en av Norges første blinde prester.  Han forteller om sitt yrkesvalg og erfaringene med bli synshemmet på 1940-tallet.  Samtalen er hentet fra KABBmagasinet nr 12 – 2016.