Oppføringer av Appex AS

At kirka tar tak er et riktig steg mot et mer inkluderende samfunn

– Å ikke kunne lese eller skrive er ganske inngripende i et voksent menneskes liv, når alt i livet ditt beror seg på det, sier Rita Lie i Dysleksiforbundet.
– Det er viktig også for Dysleksi Norge og våre medlemmer at KABB har fokus på universell utforming og har fått gjennomslag for dette i Kirkerådet. 

Et kirkeråd for funksjonshemmede vil gi kirka viktig kunnskap

– I Konvensjonen for mennesker med funksjonsnedsettelser, som Norge har ratifisert og som det nå er snakk om skal inkorporeres i norsk lov, heter det «Ingenting om oss uten oss». Dette er viktig at man viderefører også i kirkelig sammenheng, sier Ann-Marit Sæbønes. Lederen av Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune tror et eget kirkeråd for funksjonshemmede er helt nødvendig.

– Sliter med å inkludere funksjonshemmede

Avdelingsdirektør for kirkefag og økumenikk, Jan Christian Kielland i Kirkerådet, svarer på kritikken fra styreleder Mette Lilleeng i saken «KABB kritiserer kirken for mangel på likestilling». Intervjuet er ved Kirkelig pressekontor (Kpk). 

Haldingar til blinde i Bibelen

Magne Bjørndal er intervjua i Dagen 18.11. om tilværet som blind prest i Knarvik kyrkje.
Bjørndal seier bibeltekstane om menneske utan syn er spesielle for han, men at dei samtidig viser at ein tenkte annleis om det å vera blind på den tida, enn vi gjer i dag.
– Dei krasjar med ei moderne oppfatning av kva det vil seie å ha ei funksjonshemming.

Fronter likebehandling i kirka

– Jeg brenner for at medlemmene våre skal oppnå rettigheter som ikke finnes i dag. Det handler mye om tilrettelegging så de kan delta i samfunnet og kirkelivet på linje med andre, sier KABBs styreleder Mette Lilleeng i et intervju med Kirkelig pressekontor (KPK).

En meningsfylt jobb som lærer

79 år gamle Erling Sundbø har undervist blinde og svaksynte elever i flere tiår på Huseby offentlig skole for blinde. Han er selv svaksynt og født med albinisme. Egne erfaringer fra oppveksten gav ham ekstra forutsetninger til å hjelpe elevene. Noen av dem hadde med seg negative opplevelser, og Erling tror mange fikk det bedre på Huseby.
I denne episoden av podkasten «Velkommen til min verden» forteller han både om livet på skolen og om tilværelsen som pensjonist.

Kirkens ungdom viser vei til universell utforming

Ungdommens kirkemøte (UKM) har gjort vedtak med en rekke krav om universell utforming av kirken, som blant annet handler om bedre tilgjengelighet for – og representasjon av funksjonshemmede i kirkens organer.
– Vi er ikke i mål før Den norske kirke har gjort sine vedtak på kirkemøtet i 2023, sier Øyvind Woie, generalsekretær i KABB. Han er imidlertid svært glad for det tydelige budskapet UKM nå sender til Den norske kirke.

– Folkeopplysning med glimt i øyet

Sølvi Marie Risøy og Magne Bolme vil utfordre både blinde og seende i podkasten iBlinde, med ærlige samtaler om livet som blind, analyse og diskusjon, ispedd en dose humor. Den nye KABB-podkasten blir lansert på verdens synsdag 13. oktober.

Ungdommene fronter universell utforming

-Jeg skal delta som delegat fra KABB på ungdommens kirkemøte. Da kan jeg delta i alt på møte, også med stemmerett. Ikke minst får jeg sitte i komiteen som skal arbeide spesielt med saken om universell utforming i kirka. Siden det blir ekstra fokus på dette i år, er det viktig at det er med noen funksjonshemmede i diskusjonene, sier Solveig-Marie Oma. Ungdommens kirkemøte er 7.-11. oktober.