Foran er Erling Sundbø, bak ham er noen av bygningene til Huseby kompetansesenter.

En meningsfylt jobb som lærer

I denne episoden av podkasten «Velkommen til min verden» skal vi møte 79 år gamle Erling Sundbø, som bor i Oslo. Noen kjenner han som lærer, andre som tidligere lokallagsleder i KABB.
I denne samtalen forteller han om disse og andre roller, og om opplevelser han har hatt som synshemmet med albinisme.

Hør podkasten

portrettbilde av Erling Sundbø

Erling Sundbø hjemme i leilligheten på Hovseter.

Erling er mangeårig KABB-medlem. Han har sittet i landsstyret i flere perioder, var mange år i styret i lokallaget i Oslo, og har vært lokallagsleder i flere år.

Han er født med albinisme og er svaksynt. Han gikk på offentlig skole og har erfaringer fra barndommen som også har preget hans gjerning som lærer.

Erling tok lærerutdanning og har jobbet hele sitt yrkesaktive liv på det som før het Huseby offentlige skole for blinde, på Hovseter i Oslo. I dag er dette et kompetansesenter.

Kristent fellesskap

Erling bor i gåavstand til sin tidligere arbeidsplass. I podkasten går vi tur til Huseby og hører ham fortelle litt om hvordan livet på skolen var da han jobbet der. Ved gradvis overgang til kompetansesenter fikk han også andre roller og arbeidsoppgaver. Som lærer la han vekt på å følge læreplanen og samtidig tilpasse undervisningen til blinde, blant annet med bruk av taktile metoder og modeller. Han la også vekt på det å ha god kontakt med elevene. Noen av de hadde vonde opplevelser med seg fra tidligere miljø. Han mener flere av ungdommene opplevde å få en ny start på Huseby.

Bildet viser Huseby kompetansesenter

Den tidlegere skolen for blinde er i dag et kompetansesenter, for blant andre blinde og svaksynte, men også andre grupper.

Erling bruker ikke hvit stokk, ennå. Han har redusert synsevne, men sier at han ser nok til å klare seg i hverdagen. Han er aktiv i menigheten der han bor, og er blant annet med i en bibelgruppe og en bønnegruppe. Han har også vært kirkevert, men det ble for vanskelig på grunn av vansker med å gjenkjenne ansikter.

Han har kjent på utenforskap, både som barn og voksen. Å motvirke ensomhet har vært viktig, i jobben og privat. Erling forteller at det er en del aktiviteter for eldre i nærmiljøet, men at noen av tilbudene ikke er så aktuelle, blant annet på grunn av synsutfordringene hans. I samtalen sier han litt om hva han mener må til for inkludering av synshemmede, både i kirken og i samfunnet ellers.

Bildet viser Erling Sundbø

Erling Sundbø går tur stort sett hver dag.

 

Han har et aktivt forhold til KABB og setter pris det kristne fellesskapet. Han mener spesielt at sosiale møteplasser, som Kortreist, er viktig for organisasjonen å satse videre på.