Åndelige og seksuelle overgrep ligner hverandre

Anne Louise Skoland, daglig leder i Vake.

 

– Når noen tilraner seg makten til å definere hva en annen person behøver, åpner det for overgrep, sier Anne Louise Skoland. Hun ser mange likheter mellom seksuelle og åndelige overgrep i kristne menigheter.

Hun er daglig leder i Vake – kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep, og ser likheter mellom denne typen overgrep og beskrivelsene av uønskede forbønnssituasjoner.

I en uttalelse fra KABBs Fagforum heter det blant annet:
«Vi er mange som har vanskelige og problematiske erfaringer i forhold til temaet forbønn og helbredelse. Dette dreier seg i stor grad om opplevelser der vi selv har blitt utsatt for bønn om helbredelse uten at vi selv har hatt noe ønske om det. Det er skremmende mange som har havnet i slike situasjoner, oftest de av oss som har en synlig funksjonsnedsettelse. Det er ikke bare i spesielle menigheter dette skjer. Vi opplever det på åpen gate, under kirkekaffen, på kirketrappa, i kirkebenken, på hjemmebesøk, og i forbønnsituasjoner der fokuset har vært helt andre ting.» Fagforumet har oppfordret ledelsen i norske kirkesamfunn til å ta opp disse spørsmålene.

Relasjoner i ubalanse
Vake arbeider spesielt med seksuelle overgrep i kristne sammenhenger.
– Ja, jeg ser umiddelbart likhetene, sier Skoland. – Begge deler dreier seg om asymmetriske relasjoner mellom mennesker, der den ene får en form for overmakt. I et forhold mellom en blind og en seende person kan den som ser ha en maktposisjon bare i kraft av å kunne orientere seg bedre i omgivelsene. I en situasjon der en person søker forbønn hos en annen, kan forbederen tilta seg en makt til å definere hvilke behov vedkommende har. Forbederen vil ofte være en pastor eller en frivillig med en viss formell makt i menigheten, og når det i tillegg kommer teologi inn i bildet, kan relasjonen bli veldig skjev. Den som er i rollen som sjelesørger blir lett oppfattet som en som har Gud med på laget og har en dypere gudsforståelse enn den som søker hjelp. Da kan det også skje en åndeliggjøring av fenomener som er rent menneskelige – dette er ikke uvanlig der slike situasjoner fører til seksuelle relasjoner.

-Handler det om makt?
-Det er vel ikke tvil om at det kan gi en leder eller forbønnsleder status å ha medvirket til å helbrede en person med en sykdom eller funksjonsnedsettelse. I mange av disse tilfellene ser vi en objektivisering av personen som søker hjelp. I stedet for at man møtes som to likeverdige subjekter der du definerer dine egne behov, blir du et objekt for mine hensikter.

Skyld
Resultatet blir ofte skyldfølelse, er Skolands erfaring.
– Det kan være at du påføres skyld for ikke å tro sterkt nok til å bli helbredet, eller rett og slett at du gikk inn i en situasjon du ikke ønsket, og lot din egen integritet bli krenket.

Vake jobber allerede også en del med åndelige overgrep, selv om hovedvekten av overgrep de jobber med er seksuelle. De har i det siste blant annet jobbet en del med utbrytere fra menigheter med sekteriske trekk.
– Vi vil gjerne bidra til å sette det på dagsorden og bruke vår kompetanse, sier Skoland.
– I første omgang kan vi peke på likhetene mellom seksuelle og åndelige overgrep når vi underviser kirkeansatte. Vi er også åpne for en dialog med KABB om hvordan vi sammen kan bidra til bevisstgjøring rundt dette.

Les hele uttalelsen fra KABBs Fagforum her.

Bønn om helbredelse må ikke bli tvang.