Ungdommene fronter universell utforming

Bilde over: Solveig-Marie Oma skal delta på ungdommens kirkemøte for KABB.

Bildet viser syv av medlemmene i Den norske kirkes ungdomsutvalg

Den norske kirkes ungdomsutvalg, fra venstre Ole Andreas Grøtte Børnes, Karen Helene Bøhn Melhus, Sondre Søndervik, Amanda Anvar, Nora Antonsen, Mathilde Ødegaard, Christian Klaussen. Thomas Raadin Iversen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Fotograf: Heidi Olsen, Kirkerådet.

– Vi vil ha bedre tilrettelegging i kirka for mennesker med funksjonsnedsettelser, sier Nora Antonsen, som er leder for Ungdomsutvalget i Den norske kirke.

Ungdommens kirkemøte (UKM) 7. – 11. oktober skal behandle saken «UKM 06-22 Universell utformet kirke». Det er ungdomsutvalget som har forberedt denne saken, og lederen mener det er et viktig tema for dem å løfte fram nå.

-Kirkemøtet 2023 skal ha oppe en sak om universell utforming og vi ønsker å være i forkant av de kirkemøtesakene som kommer, slik at vi har et vedtak i ryggen og kan si at dette vil ungdom i den norske kirke. Det er særlig viktig for oss i en sak som universell utforming. Der vil vi komme på banen og si noe om dette.

 

Mer enn det fysiske
– I Norge har vi en lovgivning som går veldig mye på det fysiske aspektet med funksjonshemming, som for eksempel behovet for rullestolramper. Vi vil også se på andre begrensninger, som gjør at noen ikke opplever kirken som tilgjengelig. Når en tenker på universell utforming er det gjerne det fysiske, men det handler også om rekruttering av folk med funksjonsnedsettelser til stillinger i DNK, om hvordan kirken kommuniserer for å nå denne gruppen. Det er mange aspekter vi ønsker å belyse.
Hun mener det er flere problemstillinger rundt universell utforming, som man ikke tenker over, men som kan skape hinder for deltagelse. For eksempel vil kanskje en ungdom som har vansker med å delta på arrangement med mange mennesker, på grunn av autisme eller angst, droppe konfirmasjonsleiren. Det kan være problem med beliggenhet og fremkommelighet til arrangementer. Eller det kan være kommunikasjon, som hvordan man inviterer inn til et fellesskap.

– Mange menigheter er gode på tilrettelegging av ungdomsarbeid, i andre kan dette med tilrettelegging være litt glemt. Helt til man står i en situasjon, med en ungdom som har tydelige utfordringer. Så glemmer man kanskje at det er en del ungdommer med mindre synlige utfordringer også, som kirken og samfunnet generelt ikke alltid er god på å tilrettelegge for.

Representasjon er viktig

– Vi har sett hvor mye det har tilført saker at man har representanter fra minoriteter i rommet, som kan fortelle hvordan det oppleves og føles. Da kan vi få med deres perspektiv på saker, og sikre at stemmen blir hørt. Det har de siste årene vært vanskelig å få med dette perspektivet, fordi det har ikke vært med delegater fra for eksempel Døvekirken. I fjor gjorde KABB oss oppmerksom på at de også har et ungdomsarbeid og at de kvalifiserte til å sende en delegat til Ungdommens kirkemøte, noe som vi ble veldig glade for.
-Det er også å håpe at ved å ha en sak på ungdommens kirkemøte belyser vi temaet nasjonalt. Kirkemøtet tar beslutninger på vegne av den norske kirke, men også nedover til våre ungdomsstrukturer, slik at de også må ha fokus på dette og ser det som viktig i sitt arbeide.

 -Hva slags påvirkningskraft har UKM på Kirkemøtet?
-Vi vet at vi har stor påvirkning. Det er ganske hardt å slå i bordet med et vedtak fra UKM, som representerer mange kristne barne- og ungdomsorganisasjoner, alle ungdomsrådene i hele DNK, som igjen representerer alle menighetene i DNK. Det vi sammen kommer fram til og sier er viktig, henger ganske høyt, mener Antonsen.

UKM har fire delegater på Kirkemøtet. De skal fronte vedtak og ungdomsperspektiv.
-Erfaringen er at vi blir hørt på. Vi har fått mye å si og vi blir lyttet til. Særlig de siste årene har vi blitt tatt på alvor. Og det er veldig gledelig.
Hun understreker at når ungdommens kirkemøte går inn for noe, så følger ungdomsutvalget det opp etterpå.
-Vi går til Kirkemøtet med dette som kampsak, når vi har vedtatt det, sier Nora Antonsen.

 

Delegat for KABB

Bildet viser Solveig-Marie Oma

Solveig-Marie Oma skal delta som delegat for KABB på ungdommens kirkemøte. Hun har fått plass i komiteen som skal arbeide spesielt med saken om universell utforming i kirka.
– Siden det blir ekstra fokus på dette i år, er det viktig at det er med noen funksjonshemmede i diskusjonene. Jeg vil prøve å snakke om oss og dette temaet på en måte som viser at vi er helt vanlige folk, som gjerne bidrar og tar ansvar, bare vi får sjansen, sier Oma.

Når kirkerommet, bibelen, salmetekstene osv. kan brukes av alle, kan også alle delta og hjelpe til, mener hun.

-Det fine er at når man lager god universell utforming, fungerer det gjerne bedre for de fleste. Hvis ungdommens kirkemøte også blir et eksempel på en demokratisk arena, der folk med nedsatt funksjonsevne lett kan delta, er det også viktig, for vi er skremmende underrepresentert i slike sammenhenger, sier hun.

Oma tror at når ungdommene i Den Norske Kirke nå jobber så grundig med denne tematikken, kan det øke bevisstheten i hele kirka.

-Ei stor gruppe mennesker som gjerne vil være i kirka og bidra i kirka, føler seg ikke inkludert, og nå skal vi gjøre noe med dette!

 

Les mer: Ungdommens kirkemøte 2022