Retreat – et pusterom

– Vi ønsker å gi en god ramme for det enkelte menneskes vandring med Gud, sier Toril Slåttsveen Asp.

Sammen med ektemannen Ulf Asp, er hun vertskap for Høgsveen retreat- og gjestegård. Stedet ligger høyt og fritt med utsikt over Ringsaker og Mjøsa. KABB la i april til rette for opphold på retreat for sine medlemmer.

– Ordet retreat betyr rett og slett å trekke seg tilbake og få litt avstand til dagliglivets ansvarsoppgaver og impulser. Få et rom der en kan finne hvile, et sted der en kan lytte etter både sitt eget hjerte og til Guds hjerte på en annen måte enn ellers, sier Asp.

Retreat-tanken har sitt utgangspunkt i det Jesus sa til sine disipler etter at de kom tilbake fra en travel tjeneste: «Kom med til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt». (Markus 6,31)

– Invitasjonen kommer fra Jesus, han ser at vi trenger et pusterom og et litt roligere tempo Vi trenger en atmosfære hvor vi kan falle til ro, få nye krefter og kanskje nytt perspektiv på ting. Jeg opplever at det er svært relevant for mennesker i dag. Jeg tror vi trenger det, enten vi er klar over det eller ikke. Kanskje enda mer nå enn før, fordi det er så få pusterom i hverdagen hvor vi ikke mottar inntrykk og kan få en pause fra stresset i dagene våre.

– På retreat blir rammene lagt til rette for dette. Dagene består av bibelmeditasjon, bønn til faste tider i kapellet, stille måltider med musikk, mulighet for personlig samtale og tid til tur og avslapping. Du blir ikke pålagt oppgaver hvor du må prestere. Du kan komme akkurat som du er og bare ta imot, sier hun.

– Hva som skjer på en retreat er veldig individuelt. Noen får kontakt med smerte som må bearbeides, andre overraskes av en dyp kjærlighetserfaring i forhold til Gud, men det viktigste er at Gud får muligheten til å stelle med oss i et trygt og godt rom. Kanskje kan det ligne litt på et gammelt søndagsskolebilde jeg så engang: Jesus som står på huk ved siden av et barn, legger armen om skuldra og peker framover. Slik kan vi få nytt mot til å vandre videre på livsveien sammen med Ham.

Bibel-meditasjon er sentral i retreaten. Asp forteller at uttrykket å meditere er det samme som blir brukt i Bibelen om Maria som gjemte ordet i sitt hjerte og grunnet på det.

– Vi er som regel lært opp til å analysere og forstå. I meditasjonen er fokus mer på å lytte, undre seg og åpne seg for. Slik kan Guds ord ofte nå lenger inn i oss enn bare til hodet. I bibelen snakkes det mye om Guds hjerte og det er Hans hjertespråk vi ønsker å lytte til. Noen retreat-dager kan ofte være en god hjelp slik at dette kan skje, sier Asp

Herre Jesus Kristus!

du står her foran meg

du er også bak meg

du er på min høyre side

du er på min venstre side

du er over meg

du er under meg

du omgir meg på alle sider

du bor i mitt hjerte

du elsker meg, Herre Jesus

 

 

Les om hvordan Erling Sundbø opplevde å være på retreat her.