Katedralen på Tjodalyng

Med Norges historie som springbrett slippes fantasien løs. Bli med tilbake til første del av 1100-tallet.

Rådet som forandret kirken

Forandringens vind har blåst kraftig i Den norske kirke de siste femti år. Rådet som forandret kirken handler om de sentralkirkelige organenes rolle i denne prosessen.

Vendepunkt

Hvordan kan folk tro når forutsetningene for tro ikke lenger er til stede? Allmenn kunnskap om kristendom er synkende. Mange opplever det som intellektuelt vanskelig å tro.

Det er vakrest når det skumrer

Erindringsroman om de store linjene i livet - døden, kjærligheten og lengselen etter det fullkomne.

Peter Hognestad, språkstrid og heilag fred

Folkeleg kristenliv og kristeleg folkeliv. Peter Hognestad (1866-1931) var biskop i Bjørgvin frå 1916 til 1931.

Ansikt til ansikt med Jesus

Om en tidligere muslims utrolige reise til Himmelen og hennes møte med kjærlighetens Gud.

Gud og miljøet, hva sier Bibelen

Er det plass til gleden over skaperverket til tross for en varslet klimakrise? Hva kan inspirere oss til å ta bedre vare på kloden?

Ansikt til ansikt med fienden

CIA søker etter levende selvmotsigelser. Du må holde på hemmeligheter, men være dyktig til å overtale andre til å fortelle deg sine.

Elsket av Ham

Hvis Jesus ikke elsket meg, ville livet mitt vært tomt, kaldt, meningsløst, ondt og livløst. Andaktsbok av Line Nielsen.

Utsyn

Ny utgave av Utsyn er tilgjengelig i lydbiblioteket. Søkeord: Utsyn