Frihetens sommer

Møtet med ranchen overgår alt Karoline har drømt om. I hjertet av Wyoming gjør alle sitt ytterste for at hun skal ha det bra. Bortsett fra Toby, som tydelig viser at hun ikke er velkommen.

Med tomme hender

«Med tomme hender» inneholder bønner til bruk i ventetider når vi forbereder oss: fra advent til jul, i fastetiden fram til påske, og i dagene mellom Kristi himmelfart og pinse.

Kan vi stole på evangeliene?

Det nye testamentes evangelier er fire fortellinger om hva Jesus sa og gjorde da han levde for 2000 år siden. Mange i dag er usikre på hva de skal tenke om disse skriftene. Er de historisk pålitelige?

Rytmer rett i hjertet

Denne boka løfter ikke bare fram en for mange glemt kulturarv - den belyser hvordan den kristne populærmusikken har hatt - og fremdeles har - stor betydning i mange menneskers liv.

Bærekraftsboka

Bærekraftsboka er ei lita bok med en lett tilgjengelig innføring i FNs bærekraftsmål, og den reflekterer over hva de har med kristen tro og Bibelen å gjøre

Sann glede

Basert på Jesu undervisning og støttet av nyere forskning, gir boken SANN GLEDE oss en overraskende, men praktisk måte å leve på som vil endre deg - fra innsiden ut.

Fortellinger fra Det gamle testamentet

I denne boka blir vi kjente med fortellinger fra Det gamle testamentet. Fortellingene handler om mennesker som erfarer at Gud er med dem.

Dåpen, en nådens kilde

Hegstad tar utgangspunkt i en luthersk forståelse av dåpen, men ser den i lys av et større og økumenisk perspektiv.

Sårbarhetens kraft

Er det mulig å hente ny styrke når man føler seg som svakest? I denne boken reiser tidligere Tunsberg-biskop Per Arne Dahl et spørsmål han mener er svært sentralt i vår tid.

Askepott og søstrene hennes

Bloomer viser oss at det finnes mange versjoner av Askepott i Bibelen, og de fleste av oss kjenner oss nok igjen i flere av dem.