Rytme. For dager med mer bønn av Ulla Käll

Bildet viser forsiden av boken

I adventstiden kan vi velge å la oss oppsluke av travelhet og mange gjøremål, eller velge å finne hvilepuls. Boka Rytme av Ulla Käll kan hjelpe til med å senke tempo og finne en god vei å vandre på mot julehøytiden.

 Dette er en bruksbok for den som ønsker å sette av mer tid til bønn og refleksjon, enten man har stille dager eller vil rydde plass til mer bønn i hverdagen. Boken skaper en god rytme med sin veksling mellom bibellesning, refleksjon og bønn. Ulla Käll leder leseren gjennom åtte utvalgte temaer. Hvert tema belyses fra ulike sider over to eller tre dager. Her er alt tilrettelagt for mer bønn, alene eller sammen med andre. Kanskje kan det gi deg en liten smak av retreat?

Omtale utarbeidet av Verbum

http://websok.kabb.no/cgi-bin/websok-kabb?tnr=803904