Oppføringer av Heidi Vestbye

Rytme. For dager med mer bønn av Ulla Käll

I adventstiden kan vi velge å la oss oppsluke av travelhet og mange gjøremål, eller velge å finne hvilepuls. Boka Rytme av Ulla Käll kan hjelpe til med å senke tempo og finne en god vei å vandre på mot julehøytiden.  Dette er en bruksbok for den som ønsker å sette av mer tid til […]

Johannes openberring. Ein samtidsvisjon av Hans-Johan Sagrusten

Forfattar Hans Johan Sagrusten snur opp ned på vår lesing av Johannes’ openberring, Bibelens siste bok. Med sin sterke biletbruk har boka spreidd håp, men òg frykt for det som skal koma. Ei vanleg tolking er at ho peikar framover mot ei endetid. Men Openberringa handlar ikkje berre om ei tenkt framtid, ho handlar om […]

Kjærlighet i tiggernes tid

Hver dag på vei til og fra kontoret går Guri Riksaasen forbi en tigger. Hun ser en annen vei. En dag brytes den usynlige veggen mellom dem. Tiggeren er Elena. Hun har et hjem, en historie, et landskap og en identitet. Hva skjer når en vanlig norsk kvinne våger steget over til de menneskene som […]

En kirke for alle

Siden det er Rockesokk dagen, som er en dag for å sette fokuset på Downs syndrom. Har vi funnet fram noen bøker og filmsnutter som kan gi deg innsikt og en påminnelse om hvor utrolig viktig det er å være ikke eksluderende. Ved å trykke på linken, kan du få et innblikk i hvordan man […]

Vi vandrer østover

Den østlige pilegrimsvei oppbrudd og vandring i russisk-ortodoks tradisjon Harald Olsen I en tid da et helt folk er på flukt, fra øst, har vi heldigvis gode fortellinger fra fredstid som kan vise vei, en vei som går østover. En av dem er boka til Harald Olsen, lest inn av Ella Gyri Groven. Ingen av […]

Hender som tegner Guds ansikt i verden

Svein Ellingsens salmer har berørt mennesker gjennom mange tiår. I denne boka har datteren Ingvild Ellingsen samlet tekster som egner seg godt for lesning. Noen av dem er mindre kjente. Tekstene står sammen med illustrasjoner fra Svein Ellingsens skisseblokker, skisser som aldri har vært publisert før. Gjennom inntrykkene i tekst og bilder, kan leseren fornemme […]

Betraktninger i fastetiden

Inn i mysteriet. Betraktninger i fastetiden av Peter Halldorf Peter Halldorf er kjent for å grave dypt i skattene i vår felles kristne tradisjon. Det gjør han også i denne boken. Her serveres det daglig en god porsjon reisekost for fastetidens vandring. Peter Halldorf leder oss gjennom fastetiden med lys og salt, med evangeliets friskhet…Livsnært, […]

Gud og kulturen

Røtter. Tekster om kultur og motkultur av Eivor Andersen Oftestad I en kultur handler det om hva vi ønsker å dyrke frem i det jordsmonnet vi forvalter. Og her står en av de viktige debattene i dag: Har vi en kultur eller noen røtter, som vi ønsker å hegne om –  eller er det tvert […]

Noe til fastetiden?

  Rytme For dager med bønn av Ulla Käll Dette er en bruksbok for den som ønsker å sette av mer tid til bønn og refleksjon, enten man har stille dager eller vil rydde plass til mer bønn i hverdagen. Boken skaper en god rytme med sin veksling mellom bibellesning, refleksjon og bønn. Ulla Käll […]

Påsketro i pesttid

Det er dårlig tone her til lands, særlig blant kristenfolk, å provosere. Men husker vi hva ordet står for? Provocare på latin betyr «å kalle ut eller frem». Når Jesus står ved graven der et firedagers lik alt lukter ille, og roper: «Lasarus, kom ut», provoserer han. Og Lasarus lar seg provosere. Hendene hans og […]