Hender som tegner Guds ansikt i verden

Bildet viser forsiden av boka

Svein Ellingsens salmer har berørt mennesker gjennom mange tiår. I denne boka har datteren Ingvild Ellingsen samlet tekster som egner seg godt for lesning. Noen av dem er mindre kjente. Tekstene står sammen med illustrasjoner fra Svein Ellingsens skisseblokker, skisser som aldri har vært publisert før. Gjennom inntrykkene i tekst og bilder, kan leseren fornemme et nærvær som er sart og lyttende, og som omfavner alt og alle.

Svein Ellingsen (1929–2020) var en av Norges fremste salmediktere. Han var også maler, og begge sidene ved hans virke er representert i hans bøker på Verbum. Som maler uttrykte Ellingsen seg gjennom små formater i gouache, ofte landskaper med tilknytning til norsk kulturhistorie og norsk diktning. Hans salmer er preget av en enkel nåtidig språkføring. Sentralt står skapelsestanken og «den sakramentale totalforståelse av menneskelivet» (Peter Wilhelm Bøckman).

Du kan låne boka her:

http://websok.kabb.no/cgi-bin/websok-kabb?mode=vt&st=p&publikumskjema=1&hpid=8417&embedded=0&pubsok_txt_0=803899&institusjon=1&avsok_avgrens_aarfra=&avsok_avgrens_aartil=&avsok_avgrens_spraak=&pubsok_txt_1=