Vi vandrer østover

Den østlige pilegrimsvei

oppbrudd og vandring i russisk-ortodoks tradisjon

I en tid da et helt folk er på flukt, fra øst, har vi heldigvis gode fortellinger fra fredstid som kan vise vei, en vei som går østover.
En av dem er boka til Harald Olsen, lest inn av Ella Gyri Groven.

Ingen av de europeiske pilegrimstradisjonene er så rike og mangfoldige som den russisk-ortodokse. I en tid da pilegrimen igjen er på vandring over hele Europa, representerer den russisk-ortodokse tradisjonen et unikt erfaringsmateriale. Pilegrimsmotivet er også en velegnet innfallsvinkel til forståelsen av russisk tradisjon og tenkemåte, og til ortodoks spiritualitet.
På en engasjerende måte tar Harald Olsen oss med på pilegrimsvandring østover – til eneboere og hellige dårer, til skarer på vei mot Jerusalem, og nordover mot verdens nordligste kloster i Petsjenga ved Nordishavet. Beretningen er krydret med legender, øyenvitneskildringer og ikke minst tekster hentet fra den store russiske skjønnlitteraturen. Disse gir pilegrimen anledning til selv å slippe til orde, og gir dermed oss leserne en mulighet for å få en mer direkte og dypere forståelse av russisk tankegang og spiritualitet.

Boka kan du låne her http://websok.kabb.no/cgi-bin/websok-kabb?mode=vt&st=p&publikumskjema=1&hpid=25221&embedded=0&pubsok_txt_0=801934&institusjon=1&avsok_avgrens_aarfra=&avsok_avgrens_aartil=&avsok_avgrens_spraak=&pubsok_txt_1=