Gud og kulturen

Bildet viser forsiden av boka, og av forfatteren

Røtter. Tekster om kultur og motkultur

av Eivor Andersen Oftestad

I en kultur handler det om hva vi ønsker å dyrke frem i det jordsmonnet vi forvalter.

Og her står en av de viktige debattene i dag:

Har vi en kultur eller noen røtter, som vi ønsker å hegne om –  eller er det tvert om, et viktig anliggende å pløye opp jorda på nytt,

og harve over røttene slik at samtiden kan bli til på fremtidens premiss?

http://websok.kabb.no/cgi-bin/websok-kabb?tnr=803900