Bach komponerer. Ulf improviserer.

Ulf Nilsen – her ved pianoet

Ulf Nilsen har fått mye og begeistret omtale for sitt nye album der han improviserer over Bach sin musikk. Onsdag kan han og musikken høres i KABB sitt åpne nettmøte.

— Helt fra jeg var liten og begynte å spille, har skapergleden vært der. Trangen til å leke med all musikk jeg ble presentert for. Behovet for å gjøre noe intuitivt og umiddelbart innenfor hvert stiluttrykk jeg ble fortrolig med. Slik ble grunnlaget lagt for den improviserende musikeren jeg er. Samtidig er jeg, paradoksalt nok, veldig glad i noter; jeg har alltid likt å innstudere musikk som foreligger i skriftlig form, for så å framføre min tolkning av den. Min identitet som musiker forankres altså i at fantasi og kreativitet alltid går hånd i hånd med gleden over og respekten for «den store musikken». Og albumet «Bach composing – Ulf improvising» springer naturlig ut av denne identiteten, sier Ulf Nilsen. Han har tidligere utgitt flere album i samarbeid med andre musikere – dette er hans første soloalbum.

Allsidig musiker
Ulf Nilsen er født i 1964. Han har studert orgel, klaver og cembalo ved Norges musikkhøgskole og Sweelinck conservatorium i Amsterdam. Han ble snart kjent som en svært allsidig utøver og improvisator med stor sjangerbredde. En kveld står Beethovens sene sonater på programmet – neste uke tolker han Piazzolla og Ellington fra orgelgalleriet. Bachs fuger for orgel, Griegs slåtter for klaver – det er stor spennvidde i repertoaret på Ulfs konserter, der han også gjerne improviserer over temaer fra publikum. Han har vært ansatt som organist i Lovisenberg kirke i Oslo siden 1996, og driver ellers utstrakt konsertvirksomhet på både orgel og klaver.

Anvendelig Bach
– Så hvorfor akkurat Bach på dette albumet?
– For det første liker jeg Bach! For det andre er han gammel nok – det har liksom lagt seg 300 års musikkhistorie oppå ham – noe som gir mange genre og stilepoker å boltre seg i for en improvisator anno 2021. Og for det tredje er Bach anvendelig; musikken hans er alltid bygd opp av tydelige rytmiske og melodiske motiver.

– Dette gjelder i høyeste grad de verkene jeg har valgt ut til dette albumet, i tillegg til et annet og vel så viktig kriterium: motivene må trigge fantasien; jeg må kunne forestille meg dem satt inn i helt nye konstellasjoner og sammenhenger. Dermed er Bachs komposisjoner og mine improvisasjoner knyttet sammen gjennom de motivene jeg har benyttet, mens selve de improviserte stykkene er blitt noe helt annet enn Bach. Som titlene antyder, har jeg latt meg inspirere av så vel tysk og fransk romantikk, som russisk, brasiliansk og norsk 1900-tallsmusikk. Og kirkemusikeren i meg fornekter seg ikke – kjærligheten til salmer har vi felles, Bach og jeg.

Takker blindeskolen
Som improvisator kaller Ulf seg en ubetinget autodidakt. Som Bach-tolker er det imidlertid tre musikkpersonligheter han trekker fram som særlig viktige premissleverandører: sin aller første orgellærer ved blindeskolen i Oslo, Kari Andersen; dernest sin cembalolærer ved Norges Musikkhøgskole, professor emeritus Ketil Haugsand; og sist, men ikke minst, sin klaverlærer i senere år, professor emeritus Einar Steen-Nøkleberg.

Nettmøtet med Ulf Nilsen kan du delta i onsdag 2. mars kl. 19.00. Ingen påmelding er nødvendig. Møtet finner sted på Zoom, og dette er linken:
https://us02web.zoom.us/j/81851114433
Dette gjelder deg som deltar fra mobiltelefon, pc eller nettbrett.

Fra telefon ringer du tlf.  23960588
Når du blir bedt om slå møte-id, tast disse tallene:  818 5111 4433