EN mann smiler og har briller på seg. Han er direktør i Kirkerådet
– Sliter med å inkludere funksjonshemmede
Bildet viser avdelingsdirektør Jan Christian Kielland i Kirkerådet. Foto: Kirkerådet.

ANERKJENNER: – KABB er en sentral medspiller i dette arbeidet og har viktige poenger i saken, sier avdelingsdirektør Jan Christian Kielland i Kirkerådet. Foto: Kirkerådet.

Saken er laget av Kirkelig pressekontor (KPK)

Den norske kirke innrømmer at den har vansker med å sørge for universell utforming av kirkebygg og at det vil ta tid å oppnå inkludering av funksjonshemmede.

SKREVET AV STEIN GUDVANGEN
PUBLISERT 23. NOVEMBER 2022

«Det er fortsatt store behov for å jobbe med universell utforming i Den norske kirke. I likhet med alle samfunnssektorer sliter vi med å oppfylle kravene til universell utforming. Målet vårt må hele tiden være at alle skal ha likeverdig tilhørighet og tilgjengelighet til kirken. Vi er nødt til å prioritere tiltak fordi dette handler om mange mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, derfor vil det ta tid.»

LAST NED SAKEN I TEKSTFORMAT HER

Slik kommenterer avdelingsdirektør for kirkefag og økumenikk Jan Christian Kielland i Kirkerådet kritikken fra styreleder Mette Lilleeng i KABB i en e-post.

Hun påpeker i intervju med Kristelig Pressekontor at inkluderingen av blinde og svaksynte og andre med funksjonsnedsettelser er høyst mangelfull i menighetene.

«For kirken handler dette også om at Kristi kropp har mange lemmer med ulike gaver og oppgaver, og at alle lemmene er nødvendige for at Kristi kropp skal være hel. I mange menigheter er det gjort og gjøres viktig arbeid for bredere tilgjengelighet og tilhørighet, og samtidig er vi ikke i mål.», skriver Kielland.

Sak til Kirkemøtet

Avdelingsdirektøren viser videre til at det vil bli lagt fram en sak på Kirkemøtet neste år om dette:

«Nettopp fordi Kirkerådet er opptatt av dette feltet og vil at Den norske kirke skal komme videre i arbeidet med universell utforming, forberedes det en sak om dette til Kirkemøtet 2023. Saken vil gi en overordnet retning for hele Den norske kirke og blant annet omhandle ikke-fysiske og fysiske barrierer, representasjon og kirken som arbeidsplass. Så vil ulike aktører i Den norske kirke ha ulike roller i oppfølgingen av Kirkemøtets overordnede vedtak.»

– Viktig medspiller

Kirkerådet anerkjenner også den rollen KABB har på vegne av blinde og svaksynte:

«KABB er en sentral medspiller og utfordrer i dette arbeidet, og har også viktige poenger i denne saken. 100 % med er en viktig ressurs, og er utviklet med støtte fra Kirkerådet. Vi er glad for at kurset finnes på Den norske kirkes læringsplattform, og håper at det gjennomføres. Vi ønsker å samarbeide med alle som vil bidra til at vi blir bedre.», uttaler Kielland.

Han opplyser at Kirkerådet har forslaget til neste års kirkemøte til behandling i desember.

KPK