Oppføringer av Øyvind Woie

Nordisk konferanse: Min plass i kirken

Syskonbandet i Sverige er vertskap for nordisk konferanse høsten 2021. Med spennende tema og vakker beliggenhet inviteres du til samling med danske, svenske og norske synshemmede i september. 9.- 12. september inviterer vi syns- og lesehemmede til å bli med på en reise til nordisk konferanse 2021. Denne gangen er Sverige vertsland. Vi setter opp… Continue Reading Nordisk konferanse: Min plass i kirken

Vi har ikke spesielle behov, vi har bare behov for like rettigheter

Regjeringen vil arbeide for funksjonshemmedes rettigheter. Men å ta FNs rettigheter for funksjonshemmede inn i norsk lov vil de ikke ha noe av. Hva er de så redde for? Av Øyvind Woie, generalsekretær i KABB Mange norske politikere har trykket FNs bærekraftsmål til brystet. Du har sikkert sett en rund, regnbuefarget bærekraftsnål på jakkeslaget til… Continue Reading Vi har ikke spesielle behov, vi har bare behov for like rettigheter

Mennesker med funksjonsvariasjoner faller utenfor i kirken

– Boka «Religiøst medborgerskap – funksjonshemming, likeverd og menneskesyn», Cappelen Damm Akademisk, treffer kirka midt i solar plexus og dokumenterer at det er langt mellom lære og liv når det kommer til praktisk deltakelse og trosutøvelse for mennesker med funksjonsvariasjoner, sa generalsekretær Øyvind Woie da boka ble lansert i biblioteket på VID Vitenskapelige Høyskole, Oslo… Continue Reading Mennesker med funksjonsvariasjoner faller utenfor i kirken