Kjemper mot digitale barrierer i arbeidslivet

«Det skal lønne seg å stå opp om morran» sa finansministeren da statsbudsjettet ble lagt fram. Dermed startet en ny debatt om «arbeidslinja». Mange synshemmede står opp og går til arbeidsplasser der det blir stadig vanskeligere å utføre jobben.

Digitale fagsystemer skaper nye hindringer, men det er fullt mulig å utforme programmene universelt. Det krever et nytt lovverk. Vi må også få tilbake et nasjonalt kompetansemiljø for sansetap og arbeidsliv, mener Kristin Berg og utfordrer politikerne.

Nylig fikk alle stortingsrepresentantene en epost fra Berg med link til en videopodkast der hun beskriver sine utfordringer i arbeidshverdagen. Hun har gjennom flere år skrevet om dette, og hatt møter med politikere, men hittil har lite skjedd. KABB har også tatt opp problemstillingen, spesielt med Den Norske Kirke, der synshemmede ansatte møter de samme hindringene.

-Nestleder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna advarer mot stakkarsliggjøring av trygdede og vil heller ha en debatt om hvordan de kan komme i arbeid, enn om ytelser. Men politisk beslutningsvegring skaper hjelpeløshet, sier Berg.

Les mer om bakgrunnshistorien her

Selv er hun født blind, er utdannet som klinisk sosionom og familieterapeut og arbeider ved Nasjonal Behandlingstjeneste for Sansetap og Psykisk Helse, som er en del av Oslo Universitetssykehus.

Mangler kompetanse

– Mange dataprogrammer fungerer godt, men fagsystemene jeg må bruke, for eksempel til journalføring er ikke universelt utformet og krøkkete for meg å bruke. Det er ikke pasientene som gjør meg sliten, men alt trøbbelet med dataen. Når det oppstår problemer må jeg henvende meg til en outsourchet IT-support som ikke har kjennskap til de hjelpemidlene jeg som synshemmet må bruke. Så langt har jeg hatt 28 kontaktpersoner, de fleste bare trent på å behandle enkle standardhenvisninger. Kontraktene tar ikke høyde for mangfoldsløsninger, og det skaper enorme problemer, ikke bare for synshemmede, men også for bevegelseshemmede som trenger andre løsninger enn mus.

– Utfordringer med digitale løsninger gjør at jeg frykter for framtiden ved denne arbeidsplassen

I 30 år har jeg hatt full stilling innen rehabiliteringsfeltet. Jeg er ikke syk, jeg vil jobbe og jeg skal slåss så lenge jeg kan, sier hun.

Lytt til KABB sin serie om digitale barrierer: del 1, del 2, del 3, del 4. 

Lovpålegg om universell utforming

Hun mener et lovpålegg om universell utforming av IT-systemer på arbeidsplassene er eneste vei å gå. Publikumsløsninger, som nettsider, har i dag dette kravet, men arbeidslivet omfattes ikke av dette. Kristin Berg opplever derimot at stadig nye systemer bare blir mindre tilgjengelige for henne.

-Norge investerer i språkopplæring for «våre nye landsmenn» – en ganske stor kostnad. Det er nødvendig for at vi skal fungere godt sammen og at de kan delta i arbeidslivet, en prioritering jeg er stolt av. Nå må Norge forstå at digital kommunikasjon basert på mangfoldsløsninger også er lønnsomt og nødvendig for å utnytte landets arbeidsressurser på en effektiv måte.

Foreløpig har tre politikere respondert på Kristin Bergs videopodkast
-Men jeg får reaksjoner fra mange synshemmede som opplever den samme angsten for framtiden sin i arbeidslivet. Nå håper jeg politikerne snart forstår hvor enkle grep som skal til for at den ressursen synshemmede og mennesker med andre funksjonsnedsettelser utgjør også kan bidra i samfunnet, sier Kristin Berg som gjerne deltar i debatten om disse problemstillingene.

Her kan du se og høre Kristin Bergs videopodkast.