Tre kvinner står ved et kirkealter og kjenner på en lysestake .

KABB er tydelig i sin kamp for rettigheter for personer med funksjonsutfordringer

«Med sine diakonale grunnverdier og engasjerte praksis har KABB gjennom sin 90 år lange historie utmerket seg med trofast innsats for mennesker med synstap og leseutfordringer, og deres rettigheter til inkludering i kirke og samfunn.», sa juryen da KABB fikk Diakoniprisen 2023. 

(Du kan også lytte til artikkelen dersom du trykker på «play-knappen» over artikkelen)

En bukett roser ligger til høyre for diakoniprisen 2023. Prisen er en statuett med bildet av en vaskevannsfat med et håndkle på fronten.

Diakoniprisen består av et kunstverk av Einar Stoltenberg, og 30.000 kroner.

Her kan du lese hele begrunnelsen:

Begrunnelse for Diakoniprisen 2023. Fremført av generalsekretær Hanne Louise Salvesen under diakonikonferansen 2023 på VID i Oslo:

«Diakoniprisen er en nasjonal pris som Stiftelsen CRUX deler ut hvert annet år i samarbeid med Det Norske Diakonforbund. I juryen sitter i tillegg representanter fra Kirkerådet og Norges Kristne Råd.

Diakoniprisen deles ut til diakonale organisasjoner, virksomheter eller enkeltpersoner som har gjort en særlig fortjenestefull diakonal innsats.

Det var 13 kandidater til årets diakonipris.

Prisvinneren er en frivillig, diakonal og tverrkirkelig organisasjon etablert i 1933 som arbeider for å fremme aktiv deltakelse gjennom likepersonsarbeid, likestilling og bedrede livsvilkår for syns- og lesehemmede. De siste årene har KABB gjennom sitt nytenkende arbeid også inkludert personer med dysleksi og lesevansker. Vinneren har vært tydelig i sin kamp for rettigheter for personer med funksjonsutfordringer.

Organisasjonen er liten, men med et stort engasjement og aktiv handling for at mennesker med synsnedsettelser og lesevansker skal få hjelp.

Spesielt gjelder dette tilrettelegging for aktiv deltakelse i Den norske kirke og kristne organisasjoner, og for retten til hjelpemidler til bruk i gudstjeneste og liturgi.

Sammen med sine medlemmer har organisasjonen hatt et tydelig engasjement på Kirkemøtet, for funksjonshemmedes rettigheter og var sterkt delaktig med å jobbe og påvirke saken om universell utforming som ble behandlet på kirkemøtet 2023.

Organisasjonen kjennetegnes av viljen til å lytte til brukernes behov og ønsker, dette har blant annet resultert i pilegrimsvandring i 2021 og 2023 fra Stiklestad til Trondheim. KABB har laget 100%MED som er et e-læringsopplegg som ligger på KABB sine sider for menigheter og kirkelige ansatte der de kan lære mer om å være mer inkluderende. I tillegg jobber de med ulike fagdager, seminarer og arrangementer, kulturopplevelser og aktiviteter.

Med sine diakonale grunnverdier og engasjerte praksis har KABB gjennom sin 90 år lange historie utmerket seg med trofast innsats for mennesker med synstap og leseutfordringer, og deres rettigheter til inkludering i kirke og samfunn. KABB tildeles derfor Diakoniprisen 2023.»

 

Takketale

Generalsekretær Øyvind Woie takket for prisen etter at KABB hadde mottatt den:

Kjære diakonale kollegaer og venner!

I sommer gikk jeg pilegrimsvandring sammen med Sissel og 27 synshemmede og ledsagere fra Stiklestad til Nidarosdomen.

Sissel mistet lesesynet etter hjerneslag og måtte gå med rullator for å holde balansen. 71 åringen tilbakela 10 mil på ei uke. Da hun kom frem til Nidarosdomen utbrøt hun: «Det er så godt for meg å være her, for i dette fellesskapet er jeg ingen byrde.»

Sissel er en av 700.000 funksjonshindrede som er medlem av Den norske kirke og kristne trossamfunn i Norge. Dette er den kristne kirkes største minoritet. De er dårlig representert i kirkebenkene, i menighets- og kirkedemokratiet, som frivillige og ansatte.

Sissel elsker å gå i kirken, men hun vil ikke gå inn og ut av bakdøra, på grunn av rullatoren. Hun vil gå sammen med de andre. Sissel elsker å synge salmer, men hun har ingen tilrettelagt salmebok som hun kan synge fra.

I 90 år har KABB jobbet for at personer som ikke funker helt som alle andre, ikke skal ekskluderes fra kristne fellesskap, men ha samme mulighet til å utøve sin tro og delta på linje med alle andre.

Menigheten sammenlignes med Kristi kropp.  Når mennesker som lever med funksjonshindringer ikke er på plass i menigheten eller i kirka, så mangler Kristus viktige legemsdeler og funksjoner.

Ingen vil være en byrde, men erfaringene våre er at mange kan kjenne på det når en lever med en funksjonsnedsettelse. Oppvekst og skole kan være utfordrende, lav status på arbeidsmarkedet, begrenset økonomi, avhengighet av andres hjelp og dårligere psykisk og fysisk helse enn andre.

I møte med det kristne fellesskapet blir du lett et objekt for omsorg og/eller helbredelse. Kirkene er dårlig universelt utformet, tilbud og tjenester lite tilgjengelige.

Heller ikke i møte med det kristne fellesskapet, erfarer mange at de ikke er god nok.

KABB har stukket blindestokker i kirkedøra og pusset førerhunder på samfunn og kirke i 90 år.

Folk med funksjonsnedsettelser har ikke spesielle behov, de har de samme behovene som alle andre.

Vi ønsker å ta del i gode kristne fellesskapet, jobbe, delta og bidra i frivillig arbeid, gå til gudstjeneste, lese bibel og menighetsblader, aviser og litteratur.

Vi har kommet langt, ny teknologi gir nye muligheter. Seks dager i uka kan for eksempel alle med leseutfordringer nå høre hele utgavene av dagsavisene Vårt Land og Dagen via en app – det styrker også den demokratiske deltakelsen. Vi har lydbokbibliotek, kurs, leirer, rådgivning om universell utforming.

I høst får den norske kirke sitt første nasjonale råd for personer med funksjonsnedsettelser – det er en viktig seier og helt unikt i internasjonal kirkelig sammenheng, i august vedtok kirkemøte at Den norske kirke skal være for alle og bli universelt utformer på alle områder. Vårt e-læringskurs 100%Med styrker ansatte i kirker og kristne organisasjoners kunnskap og kompetanse om funksjonshindrede.

Det er fremdeles hindringer. Mange opplever digitale barrierer. Digitalt innhold er ikke tilgjengelig for alle. Digitale fagsystemer er lukke for mange.

Neste år håper vi å lage selvforsvarskurs mot uønsket helbredelse, kanskje har vi også ei salmebok som er tilrettelagt. Den kristne kirke er ordets kirke, å ha lese og skrivevansker gir dårlige odds – derfor tenker vi at et tekstleserkurs for dyslektiker også er på sin plass.

KABB skal være kompetansemiljø og ressurs for kirke og kristenliv. Vi tilrettelegger og tilgjengeliggjør innhold og miljøer slik at alle kan finne sin plass. Vårt bidrag er å gjøre kirken hel. Tusen takk for prisen. Det er anerkjennelse vi setter stor pris på.

Her kan du høre et intervju med glade vinnere, trykk på playknappen.