– En viktig faglig anerkjennelse

For første gang på 90 år får KABB en nasjonal pris for sin innsats for blinde, svaksynte og folk med lese- og skrivevansker. – For oss er dette som en Nobelpris eller en Oscar, sier styreleder.

Organisasjonen ble fredag 10. november  tildelt Diakoniprisen, en utmerkelse som deles ut av Stiftelsen Crux og Det Norske Diakonforbund. I tillegg sitter representanter fra Kirkerådet og Norges Kristne Råd i juryen.

– Nobelpris

– Dette er stort og fint og en viktig anerkjennelse fra det diakonale fagmiljøet av en gruppe som lett blir behandlet som et objekt i kristen sammenheng, sier generalsekretær Øyvind Woie i Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB).

Og styreleder Mette Lilleeng følger opp:

– For oss er dette som en Nobelpris eller en Oscar, sier hun.

Diakoniprisen deles ut til en enkeltperson, virksomhet eller diakonal organisasjon som har utmerket seg ved sin innsats for mennesker i sårbare livssituasjoner, vært nyskapende, løftet fram diakonien eller bidratt til diakonalt samarbeid. Prisen består av en pengegave og en statuett laget av kunstneren Einar Stoltenberg som har fotvaskingen som motiv. Stiftelsen CRUX deler ut prisen i samarbeid med Det Norske Diakonforbund, og vinneren ble hedret på Diakonikonferansen 2023. Juryen består av representanter fra Norges Kristne Råd, Kirkerådet, Det Norske Diakonforbund og stiftelsen CRUX.

Her kan du høre en stemningsrapport fra de glade vinnerne, klikk på playknappen:

Her kan du laste ned og lytte til lydfilen. 

Woie forteller at det er første gang i organisasjonens 90 år lange historie at de får en nasjonal utmerkelse og anerkjennelse for arbeidet sitt.

Organisasjonen jobber i hovedsak for at mennesker som ikke fungerer helt på samme vis som alle andre, skal bli inkludert i kristne fellesskap. Målet er at de skal få samme mulighet til å utøve sin tro som andre og at de skal ha god tilgjengelighet til gudshusene og gode hjelpemidler i forsamlingene.

– Vi er jo en sånn vaktbikkjeorganisasjon som påpeker at ting ikke er på plass, og det kan være litt slitsomt i lengden. Det oppleves som en kamp, og nå har vi holdt på med dette i 90 år og er ennå ikke kommet helt i mål, sier Woie til Kristelig Pressekontor.

Fem glade personer står foran en hekk og viser frem blomster, en skulptur og en gavesjekk

STOR STÅHEI. En fornøyd gjeng etter utdelingen av Diakoniprisen, fra venstre Hanne Louise Salvesen fra juryen, generalsekretær Øyvind Woie i Kabb, Kabbs styreleder Mette Lilleeng, jurymedlem Hilde Løwén Grumstad og Asbjørn Sagstad som er styreleder i Det Norske Diakonforbund. Foto Kjersti McElwee, KPK.

– Behandlet som objekt

Prisen ble delt ut under Diakonikonferansen 2023 ved Vid vitenskapelige høgskole i Oslo, og Woie sa i takketalen fredag formiddag at prisen er en viktig anerkjennelse ikke bare av Kabbs innsats, men også av en gruppe mennesker som ofte havner på utsiden av kristne fellesskap.

– Menigheten er Kristi legeme. Når mennesker som lever med funksjonshindringer, ikke er på plass i menigheten, så mangler det viktige lemmer og funksjoner og egenskaper. Ingen vil være til byrde, men erfaringene i KABB er at mange kan kjenne på akkurat det. Og i møte med det kristne fellesskapet, blir man lett behandlet som et objekt for omsorg og helbredelse, framholdt han.

 

– Ikke spesielle behov

– Mennesker med funksjonsnedsettelse har ikke spesielle behov, fortsatte han.

– De har samme behov som alle andre. Vi ønsker å ta del i gode fellesskap, jobbe, delta og bidra i frivillig arbeid, være med i gudstjenesten, lese Bibelen og menighetsblader, aviser og litteratur. Og vi er kommet langt med ny teknologi og nye muligheter. Seks dager i uka kan for eksempel alle med leseutfordringer nå høre en lydutgave av Dagsavisen, Vårt Land og Dagen via en app. Det styrker den demokratiske deltakelsen, understreket Woie i talen.

 

– Engasjement og nytenkning

Juryen begrunner tildelingen med at Kabb blant annet er opptatt av å etablere tiltak etter brukernes ønsker, og en praksis preget av engasjement og nytenking. Den poengterer også KABBs oppmerksomhet rundt det de kaller «likepersonsarbeid», det vil si likestilling og bedrede livsvilkår for syns- og lesehemmede, som en frivillig, diakonal og tverrkirkelig organisasjon. De siste åra har dette også omfattet folk med dysleksi, altså lese- og skrivevansker. Juryen trekker også frem at KABB tilbyr opplæring om kompetanse gjennom blant annet e-læringsplattformen 100%MED

Juryen trekker særlig fram arbeidet med å tilrettelegge for aktiv deltakelse i Den norske kirke og i kristne organisasjoner, og for retten til å delta på lik linje med alle andre i kirken. .

– Sammen med Kabbs medlemmer har organisasjonen engasjert seg i det årlige Kirkemøtet for funksjonsnedsattes rettigheter, og de var sterkt delaktige i å påvirke saken om universell utforming som ble behandlet på Kirkemøtet i 2023, sa juryleder Helmuth M. Liessem som til daglig er generalsekretær i Crux. KPK