Oppføringer av Øyvind Woie

Sunniva Gylver om annerledeshet

Sunniva Gylver (50) er prest i Fagerborg menighet i Oslo. Hun er opptatt av trosdialog mellom personer med ulik religion, og hun involverer seg sterk i miljøspørsmål.  I 2017 ble Gylver utsatt for en livstruende ulykke, her snakker hun om skadene hun fikk, annerledeshet, og tro. Innslaget ble først sendt på KABBmagasinet nummer 6 i 2018. Produsert av Jon… Continue Reading Sunniva Gylver om annerledeshet

Balansekunst – Synlige Stemmer

Å være blind er som å balansere på line. På den ene siden er uavhengighet, og på den andre hensyn. Her forteller Oma om sitt ønske om å være fri, helst kunne fly, eller reise til Peru på egen hånd. Trangen til å være fri og det å være blind kan være en dårlig kombinasjon. Lest av Jørgen… Continue Reading Balansekunst – Synlige Stemmer

Når byråkrater hindrer at barn blir inkludert – skoletransport

Blinde Petter på ti år fikk ikke lov til å ta med seg kamerater i taxien. Det måtte et vedtak i Oslo bystyre til for å fjerne en tåpelig regel som hindret Petter i å være sammen med venner. Hva forteller det om holdningene blant de som skal skape en god skoledag for alle elever? spør Jon Ivar Dypedal i Synlige stemmer. Continue Reading Når byråkrater hindrer at barn blir inkludert – skoletransport

Å sko seg for en negativ fremtid

Jeg er 28 år og mister synet gradvis år for år uten at det er noe å gjøre med. Fremtiden kan nok bli ganske trist selv om jeg prøver så godt jeg kan å ha en rasjonell tilnærming til det som skjer, skriver Jon Ivar Dypedal i ukens Synlige stemmer. – Jeg må forsøke å akseptere at jeg skal leve resten av livet med enda større begrensninger.  Jeg ønsker meg motivasjon og backing, ikke «stakkars deg» -kommentarer. Continue Reading Å sko seg for en negativ fremtid