Oppføringer av Øyvind Woie

Godt inkluderingsarbeid er ikke gratis

– Kirkerådets forslag til kirkemøtet kan gi inntrykk av at det vil ha små økonomiske konsekvenser å iverksette de store endringene som må til. Vår erfaring er det motsatte. Godt og faglig inkluderings- og tilretteleggingsarbeid er ikke gratis, skriver generalsekretær Øyvind Woie i avisene Dagen og Vårt Land.

KABB-teater setter opp på Fortellerfestivalen

– Dramatikkens hus og Fortellerfestivalen har det nasjonale ansvaret for utvikling av ny norsk og samisk dramatikk og er fagfeltets utviklingsarena og prøverom. Så de har kun visninger i den grad det går inn under dette formålet. Og «Mitt Narnia» går inn under dette formålet, sier kunstnerisk leder Aslak Moe.

Bli med på Kortreist 2022

En ny runde med «kortreist» er på trappene. Det betyr at KABB reiser ut i nærheten av der medlemmer og brukere bor. Kanskje kommer vi til et sted nær deg? Høstens opplegg er dags-samlinger med spennende program på lørdager. Rosinen i pølsa er en splitter ny forestilling, «Mitt Narnia», med Kurt Ove Mæland og Hege Eidseter.