Alteret i Asker kirke med prest og kor på plass.

Testet synstolking i Asker – mye å lære

Første gudstjeneste i synstolkingsprosjektet i Asker prosti. Allehelgensgudstjeneste i Vardåsen kirke. Konklusjonen er nok at vi har masse å lære. Her er det læringspunkter.