Kjersti Lium

Kjersti Lium på Sole gjestegård.

Smilende Kjersti Lium