Home Arrangementer Fagforum på Modum Bad 27. – 29. mai – også på nett

Fagforum på Modum Bad 27. – 29. mai – også på nett

KABB sitt Fagforum består av synshemmede teologer, prester og ansatte i kirkesamfunn. I år møtes forumet på Institutt for sjelesorg, Modum Bad. På dagsorden står bl.a. funksjonshemmingsteologi, Den norske kirkes arbeid for ikke-diskriminering og en rekke andre temaer.
Nå åpner vi for at flere kan delta i deler av programmet – via zoom. Her er det mulighet for både å lytte til foredrag og innlegg, og delta i samtalen etterpå.

Interessert?
Meld fra til frank.tangen@kabb.no og bruk denne linken for å komme inn i samlingene:
https://us02web.zoom.us/j/88693693798
Her er programmet for deg som vil delta digitalt:
Obs: Endringer kan skje!

 

Torsdag 27. mai

16.30  Øyvind Woie, generalsekretær i KABB: Tro og rettigheter
Ny lov om tros- og livssynssamfunn. Hva betyr det for oss? 
KABB medvirket i høringen om den nye loven, og stilte spørsmål om hvordan varsler om diskriminering av funksjonshemmede kan foregå uten at det slår tilbake på enkeltpersoner. Dette er nå et tema på våre lokale samlinger “KABB Kortreist”. 

Samtale med Silke Pahlke, seniorrådgiver i kirkerådets seksjon for diakoni og samfunn. Hun oppdaterer oss på det som skjer innenfor dette feltet i kirkerådet, og vi gir våre innspill. Her får vi bl.a. høre om det nye fagforumet Kirkerådet nå oppretter.

20.00  21.00 Gagan Chhabra: «Ableism» – og utfordringer til kirken og KABB
Innledning og samtale
Gagan er doktorgradsstipendiat på Oslo Met, selv blind og kommer fra India. Han har begynt å gjøre seg gjeldende som en ny røst i funksjonshemmingsdebatten, blant annet gjennom kronikker i Vårt Land og Dagsavisen. Hva er ableism og hvilke utfordringer kan han gi til teologien og kristenheten? Foregår på engelsk.

Fredag 28 mai: 

10.00 – 12.30 (med pauser) Inger Marie Lid og Rebecca Solevåg: Religiøst medborgerskap
De to har utgitt en bok om dette temaet (tilgjengelig i KABBs lydbibliotek) og presenterer sitt arbeid. De vil gi en introduksjon til antologien som helhet og presenterer sine egne kapitler. Lid har skrevet om «Inkludering og tilrettelegging i Den norske kirkes trosopplæring» og Solevågs kapittel heter «Døve, blinde og lamme i Guds rike? Helse og frelse i Det nye testamentet» 

Her blir det også tid til en oppdatering om nytt fra feltet funksjonshemmingsteologi. 

14.00 – 15.00 Avsluttende samtale med Inger Marie og Rebecca.
Her ber vi bl.a. om innspill til forskningsprosjekter vi kan samarbeide om. 
 

15.30 – 17.00 Et tilpasset sjelesorgtilbud?
Samtale med daglig leder Kristin Leite og fagleder / instituttprest Gunnar Fagerli, Institutt for sjelesorg (IFS) 
KABB og IFS er i en startfase med drøftinger om hvordan vi kan samarbeide om tilpassede tilbud for synshemmede og andre med funksjonstap. Nå vil vi gjerne ta dere med i denne samtalen. Hvordan kan et slikt tilbud legges opp, hva må spesialtilpasses, hvilken kompetanse må instituttet tilegne seg? 

Lørdag 29. mai

11.00
– 12.30 Kari Halstensen: Identitet og relasjoner
Kari Halstensen er psykologspesialist på Modum Bad. Nå fullfører hun sin doktorgrad, men har også arbeidet med pasienter i mange år, blant annet i Vitaprogrammet som er det eneste tilbudet om eksistensiell psykoterapi i Norge. Hun var med i podkastserien «Å leve med tap» der hun møtte synshemmede i gruppesamtaler. I etterkant reflekterer hun over hva et sansetap gjør med oppfatningen av egen identitet, og hvilken betydning det kan ha for relasjonsbygging. Et tema vi opplever er vesentlig for mange av de vi i KABB møte 

15.00 «Åpen post» – aktuelle problemstillinger fra dere og oss i KABB
Blant annet snakker vi om veien videre for Fagforum og aktuelle forskningsprosjekter.  

 

Stikkord:

Dato

27 - 29 mai 2021
Expired!

Tid

16:30 - 17:00