Dette er protokollen som ble vedtatt på KABB sin generalforsamling 2022