Her kan du bestille lydutgaven av Vårt Land

Dersom du ønsker å motta Vårt Lands lydutgave kan du bestille det her, eller du kan tipse oss om noen som kan ha glede av det.

  • Personer som av ulike grunner ikke klarer å lese skriften i avisen, er synshemmet eller lesevansker som f.eks. dysleksi kan få lydutvgaven av Vårt Land.
  • DD dot MM dot YYYY
    Fødselsdato brukes til å registrere mottaker i vårt system for å sende ut avisen på lyd. Skriv dd.mm.yyyy
  • Vi trenger en e-post adresse - har ikke mottaker det så går det greit, men vi ønsker at alle som har oppgir det.
  • Skriv kort ned hvorfor personen skal få Vårt Land, pga svaksynt, blind, dysleksi, me osv.