Mer om prosjektet

Å kunne synge med er en viktig del av det å være på gudstjeneste. Enten man går ofte i kirka, eller bare en sjelden gang, er det ikke noen god følelse når man ikke kan lese tekstene, og derfor ikke kan delta. KABB har god kontakt med folk i alle aldre og med mange forskjellige lesevansker, og vi hører altfor mange triste historier. For noen er det bare litt kjipt, mens det for andre kan bli så ille at de unngår å gå på gudstjenester fordi det gjør så vondt å «bare sitte der». For de som er frivillige eller ansatte i kirka og strever med å lese, kan mangelen på ei brukbar salmebok gå kraftig utover jobben. Det har blitt laget noen spesialutgaver, men disse har dessverre ikke fungert så godt, og bare hjulpet en liten del av målgruppa.