Stortingsrepresentant Freddy Andre Øvstegård (SV).

Tilbake til artikkelen.