Etioper i et lite rom med slitte stoler.

Return to article.