Tor Ulland med leselist i hendene.

Tilbake til artikkelen.