Tor Ulland med leselist i hendene.

Return to article.