Tidligere Biskop og Gen. Sekr hos NMS Odd Bondevik.

Tilbake til artikkelen.