Magne Lunde portrett lite

Magne Lunde profil

Magne Lunde, portrett fra siden.