Bybilde med mobil

Person som holder en mobiltelefon

Person som holder en mobiltelefon i et bymiljø.