kabb_hurdal-46

Flere mennesker sitter ved bord i en møtesal

Folk sitter i en møtesal. Fra KABBs forsommerfest 2022