Jul og nærhet

Person som holder en julekule

Hender og julekule