ipadsalme

En ipad ligger på et bord, skjermen viser salmen "Et barn er født i Betlehem" i hvit skrift på svart bunn.