vårt land

Faksimile fra Vårt Land. To menn sitter i en kirke. Den ene ser gjennom en lupe.