Salum Kashafali

Salum Kashafali ved premiebordet.

Salum Kashafali med noen av sine premier fra idrettsbanen.