Kabb_pilgrim-28 (1)

En mann overrekker et bilde til to kvinner

Tre menensker står på en scene. En mann overrekker et bilde til to kvinner.