røtter

Bildet viser forsiden av boka, og av forfatteren