9788253148670

Hver tid teller, forside.

Illustrasjon av hjem og kirke, Hver tid teller.